Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.
Oferta obejmuje:
  • Wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych, imunohistochemicznych i imunocytochemicznych.
  • Odbieranie materiałów do badań i dostarczanie wyników badań w ciągu 48-72 godzin od dnia otrzymania materiału w siedzibie Zakładu.
  • Udostępnianie własnych pojemników transportowych i druków skierowań na koszt Zakładu.
  • Dostarczanie wyników badań dla materiałów utrwalonych, w rutynowym procesie histopatologicznym w ciągu 48-72 godzin od dnia dostarczenia materiału do siedziby Zakładu.
  • Wykonywanie szerokiej gamy dodatkowych badań histo-i immunohistochemicznych.
  • Wykonywanie badań śródoperacyjnych na terenie miasta Kielce i w odległości do 60 km po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, co najmniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem oraz w nagłych przypadkach – do półgodziny od zgłoszenia telefonicznego w godz. 10:00 -18:00.
  • Całodobowy dostęp do  przeglądu i wydruku kopii wyników badań na serwerze Zakładu po wprowadzeniu loginu i hasła nadanych przez Zakład.
  • Udostępnianie preparatów i reprezentatywnego bloczka parafinowego celem konsultacji i/lub leczenia Pacjenta w innym ośrodku poza jednostką kierującą materiał na badanie.
  • Wykonywanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej pod kontrolą USG z dokumentacją obrazową (BACC) piersi, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych i innych guzów w Gabinecie Biopsji Cienkoigłowej Zakładu.
  • Ocena preparatów z biopsji (BACC) wykonanych poza Zakładem Patologii.
  • Ocena mikroskopowa bioptatów wątroby i stercza.
  • Wykonywanie autopsji wraz z badaniami histopatologicznymi i wydaniem opinii o przyczynie zgonu (dla kontrahentów).
  • Wykonywanie badań cytologicznych płynów ubogokomórkowych z jam ciała: opłucnej, osierdzia, jamy otrzewnowej, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego metodą konwencjonalną i metodą cienkowarstwową na podłożu płynnym.
  • Wykonywanie cytobloków.
  • Cytologia Ginekologiczna Cieńkowarstwowa na podłożu płynnym (LBC) na podłożu BD SurePath TM
  • Badanie Test HR HPV 14 analiza obecności 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV (HR HPV), przy wykorzystaniu testu BD Onclarity™ HPV w Pracowni Badań Molekularnych Zakładu Patologii (Detekcja i genotypowanie w oparciu o reakcje Real Time PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym).
  • Wykonywanie badań molekularnych na potrzeby diagnostyki ginekologicznej w kierunku identyfikacji najczęstszych drobnoustrojów chorobotwórczych układu moczowo – płciowego (np. Chlamydia tr. Ureaplasma sp. Mycoplasma g.,Mycoplasma h., Neisseria g., HSV1, HSV2) z materiału na podłożu płynnym BD SurePath
  • Wykonywanie badania CINTECPLUS (p16/Ki67)
  • Pobieranie materiału do badań cytologii złuszczeniowej ginekologicznej i biocenozy pochwy w Gabinecie Ginekologicznym Zakładu.
  • Ocena preparatów z cytologii złuszczeniowej ginekologicznej pobranych w Zakładzie i poza nim w standardzie The Bethesda 2001 System.
  • Wykonywanie oceny preparatów z cytologii złuszczeniowej ginekologicznej dla NFZ w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
  • Konsultowanie preparatów histologicznych i cytologicznych wykonanych w innych ośrodkach.