Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.
Skierowanie Pracownia Histopatologii i Cytologii Płynów A4 A5

Skierowanie Pracownia Cytologii Ginekologicznej  (Metoda konwencjonalna) A4 A5
Skierowanie Pracownia Cytologii Ginekologicznej  ( Metoda Cienkowarstwowa Na Podłożu Płynnym) Pracownia Biologii Molekularnej  A4

A5

Skierowanie Pracownia Biopsji Skierowanie na Biopsje Cienkoigłową (BAC) A4

A5