Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.

Dr n.med. Antoinette Urbaniak

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o. w swoich działaniach koncentruje się na ciągłym doskonaleniu trafności stawianych rozpoznań histopatologicznych i cytologicznych oraz na minimalizacji czasu oczekiwania na wyniki badań.

Dążymy także do utrzymania właściwych relacji z pacjentami i kontrahentami, stałego szkolenia pracowników oraz ciągłego polepszania skuteczności systemu zarządzania jakością co jest podstawą naszej pracy i dalszego rozwoju.