Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.

  NZOZ Zakład Patologii Spółka z o.o. zabiera własnym transportem, samochodami przystosowanymi do transportu materiałów formalinowych, materiał do badań dostarczając jednocześnie wyniki badań.

  Dla materiałów właściwie utrwalonych w obróbce rutynowej czas oczekiwania na wynik rozpoznani wynosi od 48 do 72 godzin od dostarczenia materiału do Zakładu.

  Pracownia dostarcza własne plastikowe pojemniki, różnej wielkości (15ml -10l), przystosowane do przewożenia materiału w formalinie i druki skierowań na badania w cenie usługi.

  Cały proces obróbki materiału jest skomputeryzowany, a wynik badania – dostępny na naszym serwerze natychmiast po jego opisaniu.