Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.
 
  • W 1997 roku dla potrzeb Zakładu utworzony został specjalny program komputerowy Histopatologia pozwalający na kompleksową obsługę od strony informatycznej całego procesu realizacji badań histopatologicznych i cytopatologicznych.
  • W roku 2004 program informatyczny został unowocześniony i rozbudowany dla rosnących potrzeb Zakładu zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi.
  • Od sierpnia 2020 zakład używa pełnego programu informatycznego Patomorfolog.
   

 

       

 

  • Program informatyczny zapewnia kompleksowa obsługa procesów technologicznych w Zakładu – od wprowadzenia danych przez pracownika Zakładu lub kontrahenta, poprzez ewidencję materiału na każdym etapie obróbki, aż do końcowego opisu rozpoznania i udostępnienia go na naszym serwerze (czynny całodobowo) dla uprawnionych odbiorców, posiadających specjalnie nadane im przez Zakład loginy i hasła.
  • W miarę potrzeb i postępu technologicznego w informatyce program Zakładu jest wzbogacany o kolejne moduły dla efektywnej współpracy z kontrahentami.