Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.

Standard cytodiagnostyki ginekologicznej Bethesda 2001 obowiązujący w Pra­cowni Cytodiagnostyki Ginekologicznej NZOZ Zakład Patologii Spółka z o.o.

1.   Transport

Odbiór szkiełek i dostarczenie wyników badania własnym transportem 2 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb. Transport w cenie badania. W ce­nie badania (cennik): druki skierowań, pudełka do transportu preparatów. Termin, miejsce odbioru preparatów i godzina doustalenia.

2.  Kwalifikacje i doświadczenie personelu

a) badanie wykonują cytolodzy skrinerzy (z co najmniej 10-letnim doświadczeniem) oraz lekarze patomorfolodzy z II specjalizacji, przeszkoleni w cytologii ginekologicznej, w wiodących ośrodkach w Polsce z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem,

b)  odpowiedzialny za całość diagnostyki cytologicznej w Pracowni jest Lekarz z II st. specjalizacji, podspecjalizacja z histopatologii onkologicznej posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie w cytologii,

d)  Zakład zatrudnia 10 cytotechników skrinerów; każdy wykonuje ponad 15.000 badań rocznie.

3.  Jakość preparatów cytologicznych

a)  rozmaz przykryty co najmniej 1200 mm2 szkiełka,

b)  barwienie Papanicolau (wymaganystandard),

c)  barwiarka i nakrywarka: Zintegrowany System Barwienia i Nakrywania ST5020+CV5030WTS5025LEI CA MICROSYSTEMS.

4.  Jakość sprzętu

a)  wszystkie rozmazy barwione i nakrywane zgodnie z obowiązującym standardem,

b)  ocena w mikroskopach najwyższej jakości (Nikon, Opton, Olympus).

5.  Sposób ustalenia rozpoznania 

a)   rozmaz cytologiczny oceniany dwuetapowo: cytoskrinerzy i lekarz patomorfologii II st. z wieloletnim doświadczeniem pod nadzorem specjalisty II st patomorfologii z podspecjalizacją z histopatologii onkologicznej.

b)  rozpoznanie wg systemu Bethesda 2001 i uzupełniająco także w klasyfikacji Papanicolau. Wynik badania oceniany przez specjalistę patomorfologa II st.

c)  wynik w dwóch egzemplarzach: wersja elektroniczna w bazie danych serwera Pracowni Cytodiagnostyki Ginekologicznej,

d)  wynik badania podpisany przez cytotechnika i specjalistę w dziedzinie patomorfologii.

      6.  Kontrola jakości

a)    rozpoznanie wg systemu Bethesda 2001. pkt. A. tego rozpoznania stanowi jed­nocześnie kontrolę jakości pobierania materiału przez ginekologa,

b)   dwustopniowa diagnostyka: skriner + specjalista patomorfolog.Rozpoznanie ustala i podpisuje specjalista patomorfolog II st. Wynik podpisuje cytotechnik i specjalista patomorfolog.

c)   10-20% ujemnych wyników ocenianych przez patomorfologa jest na bieżąco ocenianych powtórnie przez doświadczonego cytologa patomorfologa (z  co najmniej 20- letnim doświadczeniem). Szczegółowa dokumentacja tej powtórnej oceny.

d)   korelacja rozpoznań cytologicznych z histologicznymi. Program komputerowy wykonany na zlecenie Zakładu automatycznie sygnalizuje przy wprowadzaniu danych osobowych pacjentki wszystkie poprzednio wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne,

e)   w zakładzie prowadzona jest bieżąca analiza wszystkich dodatnich i „podejrza­nych” wyników prowadzonych przez specjalistę patomorfologa z cytotechnikami. W trakcie regularnych spotkań z użyciem mikroskopu konsultacyjnego dokonuje się również szczegółowych zapisów takich konsultacji i wewnątrzzakładowych szkoleń. W szkoleniach uczestniczą skrinerzy i pato­lodzy zaangażowani w program pod kierownictwem odpowiedzialnego za ca­łość specjalisty patomorfologa II stopnia z podspecjalizacją z histopatologii onkologicznej,

f)   archiwum preparatów dodatnich przez cały czas istnienia Pracowni, a ujemnych rozpoznań przez minimum 5 lat,

g)  archiwum kopii wyników badań cytologicznych i w bazie danych,

h)  wszystkie wyniki w bazie danych serwera Pracowni dostępne zawsze dla kie­rującego przez Internet.

7.  Sposób pobierania

Pragnąc zachować wymagany standard konieczne jest pobieranie materiału szczoteczką oraz korzystanie ze szkiełek jednorazowych.

8.  Elektroniczny dostęp do wyniku

Cały proces badania materiału pobranego w Waszym Szpitalu, Gabinecie jest skomputeryzowany, a wynik dostępny na naszym serwerze natychmiast po jego opisaniu. Dane są dobrze zabezpieczone i dostępne tylko dla osób posiadających hasło-klucz.

   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Sp. z o.o., spełniając wszy­stkie kryteria NFZ, został w wyniku konkursu zakwalifikowany do programu profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie diagnostycznym i uczestniczy w nim od 2004 roku.