Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.
 • Stoły do pobierania materiału firmy HYGECO
 • Drukarka do kaset firmy SHANDON
 • Procesory tkankowe firmy SHANDON i LEICA
 • Zatapiarki z modułowym systemem organizacji pracy firmy SHANDON
 • Mikrotomy rotacyjne firmy SHANDON
 • Kriostaty firmy LEICA
 • Barwiarki automatyczne firmy LEICA
 • Barwiarki automatyczne / IHC i ISH/ firmy VENTANA
 • Nakrywarki firmy LEICA
 • Drukarki kodów kreskowych firmy ZEBRA, INTERMEC
 • Cytowirówka firmy SHANDON
 • Drukarki komputerowe, faksy, skanery
 • Recyclery /formaliny i ksylenu/ firmy SHANDON
 • Digestorium firmy POLON
 • Aparat USG firmy ESAOTE
 • Mikroskopy firmy NIKON, OLYMPUS
 • Barwiarka BD Slide-Prep dla cytologii cięńkowarstwowej na podłożu płynnym
 • Automat BD Viper do testów HPV DNA BD ONCLARITY™

   Szereg innych drobniejszych nowoczesnych sprzętów laboratoryjnych, biurowych i informatycznych oraz własna flota samochodowa /Transmed/ wspomagają nasze codzienne starania o jak najlepsze wykonanie zleconych badań.